B008-G60
F606W (2020)RA
J2000
Dec
J2000
X
arcm
Y
arcm
V
(B-V)
(V-I)
00 40 30.54 +41 16 09.7 −15.41
19.86 16.56  1.10 1.05


 Rhl
 arcs
 VHB E(BV)   μ0    [Fe/H]
       dex
MV[HB]
    mag
0.95 25.29   0.10 24.47 −1.000.25    0.51