B088-G150
F606W (2020)RA
J2000
Dec
J2000
X
arcm
Y
arcm
V
(B-V)
(V-I)
00 42 21.10 +41 32 14.3 10.00 13.32 15.42  1.12 1.47


 Rhl
 arcs
 VHB E(B-V)   μ0    [Fe/H]
       dex
MV[HB]
    mag
1.11 25.99   0.37 24.41 −1.900.25    0.43