B158-G213
F606W (2020)RA
J2000
Dec
J2000
X
arcm
Y
arcm
V
(B-V)
(V-I)
00 43 14.47 +41 07 20.6 −3.45 −9.90 14.70  0.86 1.15


 Rhl
 arcs
 VHB E(B-V)   μ0    [Fe/H]
       dex
MV[HB]
    mag
0.65 25.44   0.13 24.43 −0.900.25    0.61