B225-G280
F606W (2020)RA
J2000
Dec
J2000
X
arcm
Y
arcm
V
(B-V)
(V-I)
00 44 29.78 +41 21 36.6 16.52 −12.21 14.15  1.01 1.39


 Rhl
 arcs
 VHB E(B-V)   μ0    [Fe/H]
       dex
MV[HB]
    mag
0.61 25.35   0.07 24.40 −0.600.25    0.73