B366-G291
F606W (2020)RA
J2000
Dec
J2000
X
arcm
Y
arcm
V
(B-V)
(V-I)
00 44 46.72 +42 03 50.3 51.62 11.49 15.99  0.81  1.01


 Rhl
 arcs
 VHB E(B-V)   μ0    [Fe/H]
       dex
MV[HB]
    mag
2.00 25.25   0.11 24.39 −1.800.25    0.52