B407-G352
F606W (2020)RA
J2000
Dec
J2000
X
arcm
Y
arcm
V
(B-V)
(V-I)
00 50 09.98 +41 41 01.1 71.54 −49.72 16.05  0.90  1.22


 Rhl
 arcs
 VHB E(B-V)   μ0    [Fe/H]
       dex
MV[HB]
    mag
0.80 25.41   0.10 24.40 −0.600.25    0.70